Makléřem měsíce dubna 2017 se stává Ing. Michal Kratochvila. Ing. Michal Kratochvila nastoupil do naší kanceláře 1. dubna 2017 a dosáhl hned prvenství. Srdečně blahopřejeme k dosaženému výsledku.