Makléřem měsíce června se stala Romana Prokešová. Romana je naší makléřkou již čtvrtým rokem. K jejímu úspěchu ji co nejsrdečněji blahopřejeme a přejeme další úspěšné obchody.