Makléřkou měsíce ledna 2018 se stala Mgr. Dana Toušová. Blahopřejeme k dosaženému výsledku a přejeme hodně štěstí na poli realitním v celém letošním roce.