Makléřem měsíce července 2018 se za naši kancelář stává Mgr. Dana Toušová. Blahopřejeme k dosaženému výsledku a přejeme hodně štěstí i v dalším období na realitním poli.