Makléřkou měsíce března 2019 se stává Marcela Malachtová. Srdečně blahopřejeme k dosaženému výsledku a zároveň přejeme hodně úspěšných obchodů v příštím období.