Makléřem měsíce listopadu 2019 se stala Marcela Malachtová. Srdečně blahopřejeme k dosaženému výsledku a přejeme hodně úspěchu v dalším období.