Makléřem měsíce dubna 2020 se stala Renata Dvořáková. Srdečně blahopřejeme k dosaženému výsledku a přejeme hodně štěstí na realitním poli i v dalším období.