Makléřem měsíce května 2021 se stal Pavel Křetinský, majitel kanceláře. K dosaženému výsledku mu srdečně blahopřejeme a přejeme hodně štěstí i v dalším období.