Makléřem měsíce června se stala Marcela Malachtová. Srdečně blahopřejeme k dosaženému výsledku a přejeme hodně štěstí i v dalším období.