Makléřem měsíce ledna 2022 se stala Romana Prokešová. Srdečně blahopřejeme k dosaženému výsledku a nastartování nového roku.