Makléřem měsíce června 2022 se stal Alojz Gajdoš. Srdečně blahopřejeme k dosaženému výsledku a přejeme hodně štěstí i v dalším období.