Makléřkou měsíce srpna se stala Romana Prokešová. Srdečně blahopřejeme k dosaženému výsledku a přejeme hodně úspěchů i v dalším období.