Makléřkou měsíce října 2022 se stala Ing. arch. Jitka Pešková. Co nejsrdečněji blahopřejem k dosaženému výsledku a přejeme hodně štěstí na realitním poli i v dalším období.