Makléřem měsíce února se stala Ing. arch. Jitka Pešková. Srdečně blahopřejeme k dosaženému výsledku a přejeme hodně štěstí i v dalším období.