Každý realitní makléř RE/MAX Atraktiv je profesionál, který ctí etický kodex a poskytuje jen ty nejlepší služby.

Etika realitního makléře

1.    Realitní makléř je povinen vyvarovat se jakéhokoliv jednání, které by mohlo snížit vážnost systému RE/MAX u klientů, veřejnosti či osob systému RE/MAX a přísně dbá na to, aby veřejností byl systém RE/MAX chápán a oceňován jako vysoce kvalitní, profesionální a všeobecně uznávaný systém prvotřídních realitních služeb.

2.    Realitní makléř chrání zájmy klientů a jedná se všemi stranami obchodního případu podle svého nejlepšího vědomí a svědomí.

3.    Realitní makléř si soustavně prohlubuje svou kvalifikaci a účastní se všech vzdělávacích a informačních programů určených společností RE/MAX ČR.

4.    Realitní makléř neznevažuje činnost ostatních makléřů ani nenabízí názor na činnost ostatních makléřů. Je-li jeho názor žádán, může tak učinit slušným a bezúhonným způsobem.

Poskytování služeb realitním makléřem

5.    Realitní makléř nesmí zprostředkovávat obchodní případy bez vědomí osoby, která obchodní případ hodlá realizovat.

6.    Realitní makléř je povinen bezodkladně po zahájení zprostředkovávání obchodního případu zanést tuto skutečnost do MaxisuRealitní makléř dodržuje Manuál pro práci s Maxisem v danou dobu přijatý společností RE/MAX ČR. Realitní makléř dodržuje Manuál pro přístup do intranetu RE/MAX International (tzv. Mainstreet) v danou dobu přijatý společností RE/MAX ČR.

7.    Zprostředkovatelem obchodního případu je ten realitní makléř, který zanesl obchodní případ do Maxisu jako první, resp. u nějž je v Maxisu uvedeno dřívější datum a čas, kdy došlo k zapsání obchodního případu do Maxisu.

8.    Realitní makléř bez zbytečného odkladu pravdivě informuje účastníky obchodního případu o všech skutečnostech, o kterých se při uskutečňování obchodního případu dozví. Při jednání se realitní makléř vyvaruje zveličování, zatajování a/nebo zkreslování těchto skutečností.

9.    Realitní makléř neposkytuje klientům poradenství, které je mimo jeho odbornou způsobilost. Pokud okolnosti obchodního případu vyžadují účast odborníka na příslušnou problematiku (např. advokát, daňový poradce, architekt apod.), je realitní makléř povinen věc konzultovat s tímto odborníkem.

10.  Realitní makléř není oprávněn s účastníky obchodního případu svým jménem a na vlastní účet uzavřít zprostředkovatelskou či obdobnou smlouvu a/nebo dohodu o přijetí odměny či provize.

11.  Realitní makléř je povinen zajistit ochranu osobních údajů klientů a účastníků obchodního případu v souladu s právními předpisy České republiky, zejména v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění.

Informační a jiné povinnosti realitního makléře

12.  Realitní makléř je povinen klienta informovat, u kterého frančízanta je smluvně vázán.

13.  V případě, kdy jednou ze stran obchodního případu bude sám realitní makléř, osoba mu blízká a/nebo ekonomicky propojená, musí tuto skutečnost oznámit ostatním účastníkům obchodního případu.

14.  V případě, kdy realitní makléř zastupuje jednu ze stran obchodního případu, je povinen o této skutečnosti neprodleně informovat ostatní účastníky obchodního případu.

15.  Spolupráce realitního makléře s ostatními makléři je možná za předpokladu, že nepoškozuje systém RE/MAX.

16.  Realitní makléř bezodkladně informuje společnost RE/MAX ČR o jakémkoliv porušení tohoto etického kodexu.

„Etický kodex RE/MAX představuje pro naše klienty jasnou záruku etické a otevřené komunikace a férového přístupu každého z našich makléřů.“

CO VÁM PŘINÁŠÍ SPOLUPRÁCE S RE/MAX MAKLÉŘEM?

 1. Makléři RE/MAX chrání vaše zájmy – dodržují Etický kodex RE/MAX, sdílejí jednotný Reklamační řád

  Všichni realitní makléři RE/MAX jsou povinni jednat v souladu s přísným etickým kodexem a reklamačním řádem. Na jeho dodržování dohlíží regionální ředitelství a jeho porušování podléhá přísným sankcím. U RE/MAX máte jistotu a garanci důsledného a spravedlivého řešení všech případných reklamací.

 2. Makléři RE/MAX mají vysokou úroveň vzdělání – zaměřenou na uspokojování vašich potřeb

  Všichni makléři jsou pravidelně vzděláváni v RE/MAX Akademii. Ta disponuje širokou škálou tréninků a vzdělávacích programů sestavených tak, aby zapadaly do systému kariérního růstu každého makléře v síti RE/MAX. Jsou zaměřeny na odborné znalosti a prodejní dovednosti makléřů s důrazem na potřeby zákazníka v oblasti nemovitostí. Makléři skládají náročné zkoušky, na jejichž základě jsou certifikováni.

 3. Makléři RE/MAX pro vás pracují pod úspěšnou značkou

  Značka RE/MAX roste nepřetržitě již více jak 40 let a pro miliony zákazníků představuje symbol jistoty v obchodu s realitami. Silné povědomí značky RE/MAX, ale i velké investice do reklamy, moderní technologie, referenční systém, nejširší nabídka unikátních nemovitostí, rozsáhlá databáze poptávek a vysoká návštěvnost webových stránek www.remax-czech.cz – to jsou garance pro nábor nejlepších makléřů na trhu a rychlý prodej či pronájem vaší nemovitosti.

 4. Makléři RE/MAX šetří váš čas – tím, že pracují za vás

  Makléři RE/MAX provedou nezbytnou selekci zájemců o vaši nemovitost. Prohlídky nemovitosti tak absolvujete již pouze s vážnými zájemci. Samozřejmostí je včasné a pravidelné poskytování úplných informací, příprava smluvní dokumentace pro obě zúčastněné strany, právní služby, úschova peněz, sjednání pojištění a následný poprodejní servis (zajištění stěhování aj.).

 5. Makléři RE/MAX stanoví optimální cenu vaší nemovitosti – pro rychlé realizování obchodní transakce

  Při stanovení ceny vycházejí makléři RE/MAX z cenových map, dokonalé znalosti lokálního trhu a ze znalosti dlouhodobých tržních cen nemovitostí. Výslednou cenu nemovitosti vám doporučí s ohledem na vaše požadavky a preference rychlosti prodeje či výše výnosu. Důkladná znalost zájmů a požadavků obou smluvních stran v kombinaci s vynikajícími vyjednávacími schopnostmi makléřů RE/MAX je garancí pro rychlé uzavření obchodu.

 6. Makléři RE/MAX vám sestaví efektivní plán prodeje – pro rychlé realizování vaší obchodní transakce

  Makléři při sestavování efektivních plánů prodeje nemovitostí využívají sílu značky RE/MAX a bohaté marketingové zkušenosti společnosti RE/MAX. Pravidelně vás informují o průběhu obchodní transakce a aktualizují nabídku nemovitosti dle poptávky trhu. Rozsáhlá síť RE/MAX jim zároveň umožňuje využít významných nákladových synergií v inzerci, případně i v jiných druzích komunikace s potenciálními klienty.

 7. Makléři RE/MAX vám poskytnou rozsáhlý předprodejní a poprodejní servis – pro hladký průběh obchodní transakce

  Makléři RE/MAX zajišťují prostřednictvím našich partnerů kompletní právní servis, hypoteční financování nákupu nemovitosti, notářské uložení peněz a pojištění. Každý makléř RE/MAX povinně absolvuje právní minimum a každá kancelář RE/MAX disponuje profesionálním právním zázemím. GEPARD FINANCE, finanční partner RE/MAX vám zajistí hypoteční financování u všech hypotečních bank v zemi. Zároveň vám garantuje vrácení rezervační zálohy v případě, že vám byl úvěr přislíben, ale následně vám nebyl bankou poskytnut.

 8. Makléři RE/MAX vám zprostředkují pohodlně koupi nemovitosti – kdekoliv v České republice i v zahraničí

  Díky rozsáhlé celosvětové distribuční síti je RE/MAX nabídka obrovská. Máte-li zájem o koupi či pronájem nemovitosti kdekoliv v Česku nebo v zahraničí, s RE/MAX můžete první předvýběr vhodných objektů provést v jakékoli kanceláři v České republice. Následné zprostředkování transakce s nabízející kanceláří RE/MAX u nás nebo v zahraničí zprostředkuje váš lokální makléř.

 9. Makléři RE/MAX prodají vaši nemovitost rychle a efektivně – díky zadávání a sdílení zakázek v celorepublikovém, celoevropském a celosvětovém systému RE/MAX

  V RE/MAX jsou všechny nemovitosti nabízeny a prodávány všemi makléři ve všech kancelářích v České republice i v zahraničí. To je možné jen díky tzv. referenčním systému – tedy fungujícímu systému sdílení nabídek a poptávek. Využití obrovské distribuční sítě RE/MAX umožňuje prodat nemovitost rychleji a za nevyšší možnou prodejní cenu.

 10. Makléři RE/MAX se stanou vaším důležitým celoživotním osobním realitním poradcem

  Systém hodnocení makléřů RE/MAX vám umožní na první pohled získat informaci o zkušenostech makléře, dosaženém vzdělání a produkci, a tak vám usnadní volbu nejvhodnějšího makléře pro konkrétní transakci. Zároveň umožňuje nejlepším makléřům odlišit se od ostatních.

Kvalitativní ocenění

Certifikovaný makléř dle normy ISO

RE/MAX jako první a zatím jediná realitní společnost v Čechách podpořila a propaguje nezávislou certifikaci odborné kvality makléřů dle normy ISO a zařadila tuto certifikaci do RE/MAX systému třístupňového vzdělávání makléřů. Titul CRM ISO (certifikovaný realitní makléř dle normy ISO) je nejvyšší ocenění odborné způsobilosti v realitním oboru, které makléř může dosáhnout. Certifikaci CRM ISO může získat každý, kdo úspěšně složí státní zkoušku před nezávislou komisí.

Certifikovaný makléř 2. stupně

Ocenění Certifikovaný makléř 2. stupně je uděleno, pokud makléř prokáže v kategorizačním testu RE/MAX hlubší znalosti z oblasti Realitní právo, Procesy realitního makléře, Ekonomika a finance, Informační technologie. Své znalosti musí prokázat každé 2 roky v tzv. ověřovacím testu. V případě, že pozici neobhájí, je mu titul Certifikovaný makléř 2. stupně odebrán do doby, než si doplní potřené znalosti a tuto pozici opětovně obhájí. Jedná se o vyšší ocenění odborné způsobilosti v rámci sítě RE/MAX v České republice.

Certifikovaný makléř 1. stupně

Hodnocení Certifikovaný makléř 1. stupně je udělováno makléři, který v kategorizačním testu prokázal požadované minimum znalostí z oblasti Realitní právo, Procesy realitního makléře, Ekonomika a finance, Informační technologie. Své znalosti musí prokázat pravidelně každý rok v tzv. ověřovacím testu. V případě, že pozici neobhájí, je mu titul Certifikovaný makléř 1. stupně odebrán do doby, než si doplní potřebné znalosti a tuto pozici opětovně obhájí. Jedná se o základní ocenění odborné způsobilosti v rámci sítě RE/MAX v České republice.